Hjälp
  • Klicka i den ruta där du vill börja skriva.
  • Flytta markören genom att stega med pilarna (endast dator).
  • Byt skrivriktning med mellanslag.
  • Sudda med delete eller backspace. Backspace suddar bakåt. Du kan också skriva över med ett nytt tecken.
Spara och fortsätt senare

Jag vill fortsätta

Tryck på knappen Fortsätt för att fortsätta med något du sparat.

Jag vill spara

Tryck på knappen Spara för att spara och fortsätta senare på denna enhet.